sexta-feira, 1 de julho de 2011

Apunts per una Historia dels Centres Catalans a São Paulo - Brasil (1)

L’ “Associação Cultural Catalonia” va celebrarà, el passat 9 de Novembre, els seus vint anys d’existència.
Cal recordar pro que aquesta associació es, l’únic casal català al Brasil i l’hereva dels diversos casals que hi hagué des de molt de temps enrere.
Es per això, que com a commemoració d’aquesta data, vull fer un rapit recorregut per l’historia dels Casals catalans a São Paulo.
Si el primer Casal, com veurem, va ésser fundat a finals de l’any 1916 el que estem commemorant es encara mes important doncs estarem celebrant els 94 anys de la presencia, organitzada en societat, dels Catalans a São Paulo.
Vegem doncs tot seguit quelcom sobre aquests fets doncs ens ensenyaran que no sols es reunien si no que també tenien, des de l’ inici, el desig de donar a conèixer la nostre cultura.


El desenvolupament del treball tindrà el següent esbós:

Pròleg
1ª Part – Els inicis -
2ª Part – la llavor va creixent...
3ª Part – D’altres associacions
4ª Part – Continua l’historia del centre...
5ª Part – Ja som a la seu actual...
6ª Part— Deposicions Personals
Epíleg
Índex Bibliogràfic

Pròleg
La nostra intenció ha estat la de fer un resum, cronològicament muntat, de les informacions que poguéssim aplegar sobre els diferents centres catalans o “Casals Catalans” que hi hagué a São Paulo. Amb aquesta dèria doncs vàrem començar a buscar tot el que poguérem aplegar de cosa escrita i de comentaris dels coneguts.
Amb el recull de tot el que em trobat i rescatant, lo mes possible, la memòria dels fets passats, tenim la intenció de donar nou caliu al nostre centre portant a conta que som un grup que ha tingut si una real importància en el transcurs de l’historia de la terra que ens va acollir.
Demanem, als autor dels textos emprats, permís per la seva utilització al mateix temps que els hi agraïm immensament el fet d’haver preservat una gran part de la nostre memòria.
Per fer aquesta tasca ens em servit de documents escrits per el Dr. Flerts Nebó, Na Maria Rosa Voltas, Na Maria (Mari) Vendrell, En Victor Castells i d’altres col.laboradors i autors que trobareu a les pagines de deposicions personals o be a l'Índex bibliogràfic.
Volem esmentar també la utilització del llibre d’En Robert Surroca i Tallaferro editat pela Generalitat de Catalunya pel Setembre de 2004 intitulat “Premsa catalana de l’exili i de l’emigració” (1861-1976) i del “Diccionari dels Catalans d’Amèrica” Editat per la Curial Edicions Catalanes S.A. sos la direcció de la Comissió Amèrica i Catalunya – Generalitat de Catalunya 1992 , tot això ens ha sigut de molta ajuda. Hi ha agut també un bon treball de procura, "garimpo" com diuen en aquesta terra, per mitjà de las converses amb uns i altres, esperem que, com es el nostre desig, aquestes pagines ajudin a veure el desenvolupament associatiu dels catalans a São Paulo
La presencia Catalana al Brasil es fa present ja pel 1571 i son molts els senyals de que fou extensa i important. Pel 1883 trobem el primer català nacionalitzat brasiler i d’aquest moment endavant no para la presencia catalana en aquest país.

Demanem encara, a qui tingui informacions complementàries que ens procuri a fi de completar aquest treball que de sobres sabem ple d’espais buits.

Primera partEls inicis

Cal remarcar que, com diu en Flerts Nebó, “No es pas tan fàcil, com pot semblar, escriure sobre els “CENTRES CATALANS” a São Paulo, ja que no n’hi ha registres coneguts, sobre la seva historia”. Tenim coneixement de que n’existiren, a la nostre ciutat i durant las diverses èpoques, mes d’un, coincidint o no en la seva existència activa. De totes maneres el que em pogut esbrinar fins ara ens permet fer aquest recorregut històric.
1916 – Seguin doncs de les mans del Dr. Flerts Nebó ens topem amb el fet de que el primer centre va ésser fundat l’any 1916 o inicis del 1917 al carrer “do Carmo”. Inicialment denominat “Centro Artístico Catalão em Gay Saber” passa desprès a tenir per nom “Centro de União Catalã” i allà va estar fins a finals del 1929 o inicis del 1930. Foren anys de força activitat doncs varen aconseguir formar un coral a l’estil de l’Orfeó Català de Barcelona i hi havia també un conjunt de teatre que feia representacions abans dels balls en les festes que es programaven. Amb la enderrocada del local i la seva conseqüent transferència provisòria, el nombre de membres va minvar fins que va acabar desapareixent. En Francesc Torrents Bonamusa ens explica que pel 1933 diverses persones, que volien mantenir el caliu de les tradicions catalanes, es reunien, generalment els dissabtes al vespre a l’escriptori que el Sr. Jaume Pladevall tenia a la “Praça da Sé” però per problemes amb l’administració, que volia que tanquessin les activitats mes d’hora, varen llogar una sala en un edifici, petit i antic a la mateixa plaça i donaren a l’entitat el nom de “CENTRE CATALÀ” amb el propòsit de promoure la cultura catalana. Com el nombre de socis fou augmentant llogaren després un saló molt gran al carrer Bittencourt Rodrigues, n’aquesta època, continua el Sr. Francesc, va tenir molts socis, però infeliçment va esser de molt malestar polític (gerres Civil, Europea, "Estado Novo" al Brasil...) i varen començar els problemes... (vegeu una copia del convit a assistir a una palestra d’En Domènec Lluellas el 5 de març del 1938 i que per forces altres va haver d’esser suspensa i la circular per assistir-ne a la seva lectura, com a homenatge pòstum a l’agost del 1951) ... en tot cas, com diu en Francesc, es va anar tirant mes o menys fins als anys 45 o 46. Després d’això tenim el testimoni de la Maria Rosa Voltes, allà pel 1947, les reunions de Catalans varen començar a casa seva, al carrer Tamandare, com a reunions d’amics i coneguts, i fent-hi les seves trobades. Al mateix temps es preparava la formació d’una altre entitat.
1930 – Centre Català Republicà: Entitat política fundada a São Paulo (Brasil) el gener de 1930. Promogut per el prestigiós arquitecte Jaume Pladevall, que en fou el primer president, defensava la independència de Catalunya en la forma de República Catalana. Altres directius de l’entitat eren Francesc Bordes, Ricard Canela, Francesc Falva, Fèlix Garcia, E. Rosó Roca i A., Meléndez Colomines. Tenia l’estatge a la Rua del Carmo, 25
1948 - CATALONIA. Sociedade Paulista de Cultura Catalana: Fundada el 1948 a São Paulo per 25 socis vinculats al manteniment de la cultura Catalana durant l’exili. Entre altres, intervingueren en la fundació Felip Mestre Jou, Flerts Nebó, Jaume Pladevall, Enric Roso i Pasquet i Miquel Roca i Corominas.
Els objectius fundacionals de l’entitat foren de propagar, difondre i defensar la cultura catalana i reunir els catalans per oposar-se al poder polític espanyol. Les seves activitats principals foren festes populars, ballades de sardanes, actuacions de l’esbart dansaire, conferencies, teatre, entre d’altres; també s’encarrega de l’organització del “Jocs Florals de la Llengua Catalana” (1954), i edità algunes publicacions periòdiques:
Germanor Catalana (São Paulo-1948) Feta en català és la primera publicació catalana del Brasil. Ciclostilada per Lluís Busquets, tenia com adreça un codi postal a nom de Felip Mestre Jou, va ser potser l’aglutinador per la fundació de la societat. Referències: La nostra revista de Mèxic, número 33-34, del setembre-octubre de 1948. informació oral de Ramir Sanz, de Granollers.
Catalonia (1949)- Fet en català i portuguès, duia articles literaris, poemes, noves de societat, esports i receptes de cuina, Eren dos butlletins, el català posat dins el portuguès. El dirigia En Jaume Fló, que també n'era redactor; el director secretari era En Joan Voltas.
El número 1 surti el juny de 1949, i hi ha un número 4 del desembre del mateix any. Tenia de sis a vuit pàgines de 32,7x24, impreses a tres columnes i amb anuncis; feia constar que la distribució era interna i gratuïta. L’adreça de la redacció i l'administració era a la Rua López Coutinho, 142, torre 9-2321. Es proclamava com a “progressista i apolítica”. CEHI: 2-4.
Barcelona (1951). Feta en portuguès del número 1 a 1'11; a partir del 12 és bilingüe català-portuguès. El número 1 surt el 15 d'abril de 1951, i el número 23, l’any 1953. Els números de 1'1 a l’11 eren ciclostilats i a partir del 12 són impresos. Referència: relació de Fivaller Seras.
L’entitat es finançà mitjançant quotes mensuals dels socis amb algunes aportacions extraordinàries. En van ser successivament presidents Flerts Nebó, Antoni Bidin, Pedro Pincirolli, Xavier Faus i Esteve, Francesc Puig i Jaume Cuadrat i Realp.
Durant set anys d’existència el local de l’entitat es traslladà per diversos domicilis algun d’ells fins i tot locals particulars dels socis fins que finalment aconseguí local propi al carrer Conselleiro Nebias, 217 (1950). Arran de l’expansió del nombre de socis es traslladà a la rua del Conselheiro Furtado, 684 on funcionà fins al 1955, que l’entitat es transforma en el Centre Català de São Paulo. (continuarà)

Nenhum comentário: